HostingYap Gizlilik Bildiriminde Kullanılacak Terimler;

HostingYap: Seba Yazılım ve Bilişim Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ.

Hizmetler: HostingYap, tarafından yönetilen bir veri merkezi ağında uygulama oluşturmanıza, dağıtmanıza, yönetmenize ve verilerinizi depolamanıza olanak sağlayan bulut hizmetleri platformu.

Müşteri Verileri: Hizmetleri kullanımınızda sağladığınız veya sizin adınıza sağlanan, metinler, sesler, yazılımlar veya görüntü dosyaları dahil tüm verilerdir. Örneğin, Müşteri Verileri Hizmetlerde depolama veya işleme için yüklediğiniz verileri ve Hizmetlerde barındırılması için sizin veya son kullanıcılarınızın yüklediği uygulamaları içermektedir.

Yönetici Verileri; Hizmetler ile ilgili kaydolma, satın alma veya yönetim işlemleri sırasında ad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi yöneticilerle ilgili (hesap ilgili kişisi ve abonelik yöneticileri dahil) sağlanan bilgilerdir.

Ödeme Verileri; Çevrimiçi satın alımlar gerçekleştirdiğinizde; ödeme aracı numaranızı (örn. kredi kartı, PayPal), adınızı, fatura adresinizi, ödeme yönteminizle ilişkili güvenlik kodunuzu (örn. CSV) ve diğer finansal verileri ("Ödeme Verileri") içerebilecek bilgileri bütünü.

Destek Verileri; bir destek isteği gönderdiğinizde veya bir otomatik sorun giderici çalıştırdığınızda topladığımız; destek olayı ile ilgili aşağıdakiler dahil olmak üzere donanım, yazılım ve diğer ayrıntıları içeren bilgilerdir.

HostingYap Mühendisliği; Çevrimiçi satın alımlar gerçekleştirdiğinizde; ödeme aracı numaranızı (örn. kredi kartı, PayPal), adınızı, fatura adresinizi, ödeme yönteminizle ilişkili güvenlik kodunuzu (örn. CSV) ve diğer finansal verileri ("Ödeme Verileri") içerebilecek bilgileri bütünü.

Kapsam;

HostingYap, tarafından yönetilen bir veri merkezi ağında uygulama oluşturmanıza, dağıtmanıza, yönetmenize ve verilerinizi depolamanıza olanak sağlayan bulut hizmetleri platformudur. Bildiri, bu hizmetlerin ve bu bildiriye bağlantı veren veya bu bildiriyi görüntüleyen tüm diğer HostingYap hizmetlerinin kullanımı için geçerlidir. Hizmetler, HostingYap veya üçüncü taraflardan farklı gizlilik uygulamalarına sahip diğer ürün ve hizmetleri satın almanızı, bunlara abone olmanızı veya kullanmanızı sağlayabilir. Diğer ürün ve hizmetleri kullanımınız ile üçüncü tarafa gönderdiğiniz bilgiler, üçüncü tarafların gizlilik bildirimleri ve politikaları tarafından yönetilir. Son Kullanıcılara Uyarı: Bu gizlilik bildirisi, Hizmetler için HostingYap ile anlaşma yapan kuruluş veya şirket ("müşterimiz") için yazılmıştır. Bildiride geçen “siz” veya “sizin” ifadeleri, Hizmetleri bu anlaşma karşılığında son kullanıcıları için kendi hizmetlerini geliştirmek ve barındırmak amacıyla kullanabilecek müşterilerimizi kastetmektedir. Böyle durumlarda, HostingYap tarafından toplanan veya yönetilen tüm bilgiler, bilgilerin toplanması ve kullanımını kontrol eden müşterimiz adına bizim tarafımızdan işlenecektir. Son kullanıcılar gizlilikle ilgili taleplerini, son kullanıcıya hizmet sağlayan kuruma bildirmelidir. HostingYap, müşterilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir.

Müşteri Verileri;

Yapılandırma veya teknik ayarları içermez. Müşteri Verilerini sadece Hizmetleri sağlamak için kullanılır.  Bu, Hizmetlerin işleyişini etkileyen sorunları önleme, tespit etme veya onarma amacıyla sorun giderme işlemlerini ve kullanıcı için ortaya çıkan veya gelişen tehditlerin (kötü amaçlı yazılımlar veya istenmeyen e-postalar gibi) tespiti ve bunlara karşı koruma sağlamakla ilgili özelliklerin geliştirilmesini içerebilir.

Yönetici Verileri;

Yönetici Verilerini, istediğiniz işlemleri tamamlamak, hesabınızı yönetmek, Hizmetler'i geliştirmek ve sahtekarlığı algılayıp önlemek için kullanırız. Yeni aboneliklerle ilgili bilgi sağlamak, Hizmetlerle ilgili güvenlik veya diğer teknik sorunlar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, aboneliğiniz hakkında fatura ve önemli güncellemeler sağlamak amacıyla sizinle iletişim kurabiliriz. Ayrıca, bildirilerinizde açıklandığı şekilde, Hizmetler' i kullanımınızla ilgili aldığımız üçüncü taraf sorguları hakkında da sizinle iletişim kurabiliriz. Bu iletişimlere olan aboneliklerinizi kaldıramazsınız. İletişim tercihlerinize tabi olmak üzere, sizinle diğer ürünler ve hizmetler, bilgiler, teklifler ile ilgili veya geri bildiriminizi istemek amacıyla telefon, e-posta yoluyla iletişim kurabiliriz.

Ödeme Verileri;

Ödeme Verileri'ni, işlemleri tamamlamak ve sahtekarlığı algılayıp, önlemek amacıyla kullanırız. Ödeme Verileri'ni kimliğiniz doğrulanırken sağladığınızda bu bilgileri tekrar sağlamak zorunda kalmamanız adına gelecekteki işlemleri tamamlayabilmenize yardımcı olmak için bu verileri depolarız. Ancak, ödeme aracınızla ilişkili güvenlik kodunu (örn. CSV) bu şekilde saklamayız.

Ödeme Verilerini kaldırmak veya değiştirmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile görüşün. Hesabınızı kapattıktan veya Ödeme Verilerini kaldırdıktan sonra HostingYap, var olan işleminizi tamamlamak ve sahtekarlığın algılanıp önlenebilmesi için gerekli olduğu süre boyunca Ödeme Verilerinizi saklayabilir.

Destek Verileri;

Destek Verileri, bir destek isteği gönderdiğinizde veya bir otomatik sorun giderici çalıştırdığınızda topladığımız; destek olayı ile ilgili aşağıdakiler dahil olmak üzere donanım, yazılım ve diğer ayrıntıları içeren bilgilerdir.

İletişim veya kimlik doğrulaması bilgileri; sohbet oturum kişiselleştirmesi, hata oluştuğunda ya da tanı sırasında makine ve uygulamanın durumu hakkında bilgi, yazılım yüklemeleri ve donanım yapılandırmaları hakkındaki sistem, kayıt defteri verileri ve hata izleme dosyalarını içermektedir.

Bilgiler destek telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbet üzerinden sağlanabilir. Makinenizde geçici olarak gezinmek üzere Uzaktan Erişim' i (RA) izninizle kullanabiliriz. HostingYap Mühendisleri ile olan telefon konuşmaları, çevrimiçi sohbet oturumları, Uzaktan Erişim oturumları kaydedilebilir ve/veya izlenebilir. Uzaktan Erişim için, oturumunuzdan sonra kayıta erişebiliriz. Çevrimiçi Sohbet veya Uzaktan Erişim oturumu istediğiniz zaman sonlandırabiliriz. Destek Verilerini, bu gizlilik bildiriminde açıklandığı şekilde veya ek olarak destek olayınızı çözmek ve eğitim amaçları için kullanırız.

Destek olayından sonra, deneyiminiz ve teklifleriniz hakkında size bir anket gönderebiliriz. Destek anketlerinden, destek ile iletişim kurarak veya e-posta altbilgisi üzerinden, HostingYap tarafından sağlanan diğer iletişimlerden ayrı olarak vazgeçmeniz gerekir.

Bazı iş müşterileri gelişmiş destek teklifleri satın alabilirler (örn: Bakım anlaşması). Bu teklifler ayrı koşullara ve bildirimlere tabidir.

Bilgileri Paylaşma;

Müşteri Verileri, Yönetici Verileri, Ödeme Verileri veya Destek Verileri ("bilgileriniz") HostingYap' un veya sözleşmelerinizde açıklandığı şekil veya bu gizlilik bildirimi haricinde açıklamayız.

Bizim adımıza hizmet (müşteri desteği gibi) sağlaması için diğer kurumlarla zaman zaman anlaşma yaparız. Bu kurumlara işleri açısından gereken durumlarda bilgilerinize erişim imkanı verebiliriz. Bu kurumlar, bilgilerinizin gizliliğini korumakla yükümlüdür ve HostingYap tarafından görevlendirildikleri amaç dışında bilgileri kullanmaları yasaktır.

Bu yönde talimat vermeniz veya yasaların gerektirdiği durumlar haricinde Müşteri Verilerini bir üçüncü tarafa (emniyet teşkilatı, diğer devlet kurumları veya davacılar dahil; alt yüklenicilerimiz hariç) ifşa etmeyiz. Bir üçüncü tarafın Müşteri Verilerini talep etmek için bizimle iletişim kurması durumunda, üçüncü tarafı bu verileri doğrudan sizden istemesi için size yönlendirmeye çalışacağız. Bu amaçla, söz konusu üçüncü tarafa temel iletişim bilgilerinizi sağlayabiliriz. Müşteri Verilerini bir üçüncü tarafa ifşa etmek zorunda kalırsak, yasal olarak yasaklanmadığı sürece bu ifşaayı önceden bildirmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.

HostingYap, sahtekarlığın önlenmesi amacıyla veya ödeme işlemlerini işlemek için Yönetici Verilerini veya Ödeme Verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Hizmetler, HostingYap dışındaki şirketlerden hizmet, yazılım ve içerik satın almanızı, bunlara abone olmanızı veya bunları kullanmanızı sağlayabilir (“Üçüncü Taraf Teklifleri”). Bir Üçüncü Taraf Teklifini satın almayı, buna abone olmayı veya bunu kullanmayı seçerseniz üçüncü tarafın size olan teklifini sağlayabilmesi (ve iletişim tercihleriniz doğrultusunda, promosyonel iletişimler gönderebilmesi) için ona Yönetici Verilerinizi veya Ödeme Verilerinizi sağlayabiliriz. Bu bilgiler ve bir Üçüncü Taraf Teklifini kullanımınız, üçüncü tarafın yürürlükteki gizlilik bildirimi ve politikaları tarafından yönetilecektir.

Son kullanıcılarınızdan gelen veri koruma ve gizlilik isteklerine mevcut yasalar tarafından gerekmedikçe, önceden yazılı izniniz olmadan doğrudan yanıt vermeyiz.

Güvenlik Denetimleri ve Özellikleri

HostingYap, müşterilerin kendi güvenli bulut uygulamalarını ve altyapılarını tasarlayabileceği, oluşturabileceği ve yönetebileceği güvenli bir temel sağlar.

24 saat izlenen fiziksel güvenlik; HostingYap, verilerin ve hizmetlerin yetkisiz erişim ve çevresel tehditlere karşı korunması için veri merkezleri yönetir ve izler.

İzleme ve günlüğe kaydetme; Güvenlik, ortamdaki cihazların ürettiği büyük miktarda bilgiyi yöneten ve zamanında uyarılar sağlayan merkezi izleme, bağıntı ve analiz sistemlerinin yardımıyla izlenir. Ayrıca, müşterilere görünürlük sağlamak için birden fazla düzeyde izleme, günlüğe kaydetme ve raporlama kullanılabilir.

Düzeltme; Tümleşik dağıtım sistemleri güvenlik düzeltme eklerinin dağıtımını ve yüklenmesini yönetir. Müşteriler, HostingYap' da dağıtılan Sanal Makineler için benzer düzeltme eki yönetim süreçlerini uygulayabilir.

Kalıcı sıfır ayrıcalık; HostingYap operasyon ve destek personelinin müşteri verilerine erişimi varsayılan olarak reddedilir. İzin verildiğinde, erişim dikkatli bir şekilde yönetilir ve destek uygulamasına kaydedilir.

Veri Konumu;

HostingYap, Müşteri Verilerinin yerini veri artıklılığı veya başka amaçlarla büyük bir coğrafi bölgeye (örneğin, ABD, Avrupa veya Türkiye içinde) taşıyabilir. HostingYap, aşağıdaki durumlar hariç, Müşteri Verilerini belirttiğiniz ana coğrafi bölgelerin dışına taşımaz (örneğin, ABD'den Asya'ya veya Avrupa'dan ABD'ye):

Müşteri desteği sağlaması, hizmette oluşabilecek sorunların giderilmesi veya yasal gereksinimlere uyulması gerektiği durumlarda.

HostingYap, siz veya Son Kullanıcılarınızın Müşteri Verilerine erişebileceği veya bu verileri taşıyabileceği bölgeleri denetlememekte ve sınırlandırmamaktadır.

HostingYap Hesabı;

Hizmetler' e erişmek için sizin veya kullanıcılarınızın bir HostingYap Hesabı ile veya bir başka kimlik denetimi mekanizmasıyla oturum açması gerekebilir. Bir HostingYap hizmetine oturum açarak bu kimlik bilgilerini kullanan diğer HostingYap hizmetlerine de otomatik olarak oturum açmış olabilirsiniz.

Gizlilik Bildiriminde ki Değişiklikler

Müşteri geri bildirimleri ile Hizmetlerimizdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde gizlilik bildirimimizi zaman zaman güncelleştireceğiz. Bir bildirimdeki değişiklikleri yayınladığımızda, bildirimin üst kısmında "son güncelleme" tarihini değiştireceğiz. Bildirimde veya HostingYap' un kişisel bilgilerinizi kullanma yönteminde büyük bir değişiklik olması durumunda, değişiklikler etkili olmadan önce bir uyarı yayınlayarak veya doğrudan bildirimde bulunarak sizi bilgilendireceğiz.